PROJECTS

Skill Logo
Skill Logo
Skill Logo
Skill Logo
Skill Logo
Skill Logo
work-image
Ski-Pass / Photo Linker

Ski-Pass / Photo Linker

NFC Scanner To Add Ski-pass To Photos EXIF